NOTA PRAWNA

Virtual-Gallery.pl - Wirtualna galeria jest właścicielem i administruje serwisem internetowym (serwis) dostępnym pod adresem www.virtual-gallery.pl. Zawartość serwisu jest przedmiotem praw wyłącznych, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych, Virtual-Gallery.pl - Wirtualna galeria lub wskazanych w treści serwisu autorów. Serwis chroniony jest przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Właściciel serwisu dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu były prawdziwe i aktualne. Virtual-Gallery.pl - Wirtualna galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu. Virtual-Gallery.pl - Wirtualna galeria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu.
POLEĆ NASZĄ STRONĘ NOTA PRAWNA